dekoracja

Początek

dekoracja

Wstęp

Strona ta jest wynikiem zainteresowania autorów kinowym formatem 70 mm. Wierzymy, że powstały przed ponad półwieczem standard charakteryzował się wyjątkową jakością obrazu, praktycznie nieosiągalną dla klasycznych produkcji fabularnych nawet po dzień dzisiejszy.

Z uwagi na fakt sporadycznego wykorzystywania formatu w kinematografii współczesnej, stosunkowo trudno jest znaleźć również historyczne informacje o jego wykorzystaniu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polsce (gdzie panował krótko).

Sądzimy, iż warto zebrać dostępne wiadomości w jednym miejscu nie tylko w celu ich historycznej syntezy. Na całym świecie organizowane są pokazy ocalałych i zrekonstruowanych kopii 70 mm, podczas których widzowie mogą przekonać się o wyjątkowych walorach takiej prezentacji. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ w dobie agresywnie doskonalonego „domowego” kina, coraz częściej słyszy się głosy o potrzebie wskrzeszenia produkcji filmowej na szerokiej taśmie, oferującej jakość po jaką technologia cyfrowa (również profesjonalna) jeszcze długo nie będzie w stanie sięgnąć. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że zebrane informacje pozwolą określić szanse na zorganizowanie podobnych pokazów w Polsce, bądź też na prezentację zapomnianych polskich kopii 70 mm na pokazach zagranicznych.

Poszukujemy tym samym wszelkich informacji o śladach standardu 70 mm w Polsce (oczywiście z pominięciem współczesnej technologii IMAX1), w szczególności danych na temat:

Kontakt

Na stronie zebraliśmy posiadane przez nas informacje. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w wielu miejscach rozbiegają się one ze stanem faktycznym, z całą też pewnością nie są kompletne. Prosimy więc o wszelkie korekty i uzupełnienia.

Maile prosimy wysyłać poprzez formularz kontaktowy bądź bezpośrednio na adres: f70mm@lh2.pl.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozszerzenia umieszczonych tu informacji: odpowiadającym na ogłoszenia na grupach i forach dyskusyjnych, nadsyłającym uzupełnienia i poprawki oraz tym, którzy dzielili się swoją wiedzą poza Internetem.

autorzy: Krzysztof Gajdemski, Maciej Gil

^ na górę

Przypisy:

  1. Taśma 70 mm wykorzystywana jest też w systemie IMAX, w którym klatka jest jeszcze większa niż w formatach 65/70 mm – dzięki zastosowaniu przesuwu poziomego zajmuje aż 15 perforacji. Ze względu na ogromny koszt filmu i nieporęczność sprzętu nie jest on wykorzystywany przy produkcji filmów fabularnych. ^

^ na górę